Vervoerder

Ondanks alle goede bedoelingen van reclamecampagnes en promotieactiviteiten heeft de walsamenleving helaas in veel gevallen geen flauw benul van hoe de binnenvaart in elkaar steekt. Gelukkig zijn er deskundige tussenpersonen actief die de vertaalslag kunnen maken tussen wal en schip. Die beschikken over de expertise en kunnen de scheepvaart  vertegenwoordigen bij de verlader. Genco biedt de schipper, binnenvaartondernemer of de rederij kennis van zaken en wil de scheepvaart vertegenwoordigen in de commerciële besprekingen met opdrachtgevers. Als tussenpersoon adviseert hij zowel de binnenschipper als de opdrachtgever.