Verlader

Goederenvervoer in Europa neemt de komende decennia nog geweldig toe. Globalisering, bevolkingsgroei en - laten we optimistisch blijven - de groei van de economie en welvaart stuwen het goederenvervoer verder op. Massa's producten, van grondstoffen tot halffabrikaten en eindproducten, worden over enorme afstanden verplaatst om uiteindelijk bij die altijd hongerige consument te kunnen belanden. Maar goederenvervoer vormt een zware belasting voor de samenleving van al die miljoenen consumenten. Om die druk op de maatschappij te verlichten dient vervoer zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk te worden vervoerd. Vervoer over water steekt in alle opzichten gunstig af in de vergelijking met andere vervoersmodaliteiten. Het ligt daarom voor de hand dat dit vervoer een hoofdrol speelt in de afwikkeling van de goederenstromen die nu en in de toekomst over het continent dienen te worden geleid. De infrastructuur, de vloot en de organisatie staan klaar om de goederen geheel of gedeeltelijk over water te transporteren. Of het gaat om grondstoffen als ijzererts, zand en grind of veevoeders, brandstoffen als kolen en minerale oliën of om eindproducten en halffabrikaten verpakt in containers, de schepen liggen er klaar voor om het over korte of lange afstand te vervoeren. De traditionele binnenvaart met het vervoer van A naar B, of als geïntegreerd onderdeel van een logistieke keten. De binnenvaart heeft ook het voortouw genomen in de toepassing van hypermoderne ICT-technieken. Kortom: een moderne bedrijfstak waarin het jonge Genco de juiste weg weet te vinden.