Genco

De plaats waar lading en schip elkaar vinden

Genco is een jong bedrijf in de dynamische wereld van scheepsbevrachtingen in de Rijn- en binnenvaart. Jong maar al direct vertrouwd met alle finesses van de marktplaats waar lading en schip elkaar vinden. Het bij elkaar brengen van opdrachtgevers en vervoerders vereist ook in de 21e eeuw een persoonlijke aanpak, waarbij vertrouwen en partnership absolute voorwaarden zijn.

Naamgever en oprichter van het bedrijf is de bevrachter Arie van Gent. Bij veel schippers en binnenvaartondernemers heeft Van Gent niet of nauwelijks een introductie nodig. Ook bij talrijke opdrachtgevers zal zijn naam vertrouwd in de oren klinken. Teren op oude 'roem' of rusten op de lauweren zijn voor Arie van Gent echter onbekende begrippen. Natuurlijk zijn 'vrienden en bekenden' welkom bij Genco, maar ook nieuwe klanten en vervoerders worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met Genco en kennis te maken met het nieuwe elan van binnenvaartbevrachtingen.